SPECIAL GUEST : TAKKYU ISHINO

DJ’s : SHIGe / VITAMIN / KENSHI / SHOKI / MASUMI

dazzbar Lounge
DJ’s : KATSU / HIDE YOSHINO / AONO / HIROKI / SGN / MOCA

VJ’s
KAMIYA ATSUSHI
VJ HIROSE
vj fuk@kichi

PA
ASADA (Airlab | LIFE FORCE)